Vui lòng đợi..

Hướng dẫn

Sau khi đăng kí tài khoản, toàn bộ tài khoản được sử dụng miễn phí 1000 requets lần đầu tiên. 

Vui lòng điền tất cả các thông tin và yêu cầu gửi tiền, sau đó chuyển tiền theo thông tin tài khoản bên dưới.

Teckcombak  Số tài khoản : 1903.3143.307014 Tên tài khoản: Trần Đình Giáp.

Vietcombank  Số tài khoản : 0971.0000.26657 Tên tài khoản: Trần ĐÌnh Giáp.

Nội dung : thanh toan giaicaptcha ( kèm số điện thoại của bạn mà đã đăng ký với hệ thống).

Lưu ý:
Với hình thức mua lẻ mỗi lần thanh toán tối thiểu 500.000 đồng
Sau khi chuyển khoản vui lòng liên hệ Kế Toán

tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác
tên đối tác